Кнеза Милоша 4 П.Ф. 13

Бољевац, Србија

030 463390

Контакт телефон

direktor@bibliotekaboljevac.org.rs

info@bibliotekaboljevac.org.rs

База COBISS

___________________

Чланарина и друге услуге наплаћују се у просторијама Јавне библиотеке “Бољевац” уз издавање фискалног рачуна.

Годишња цена чланарине корисника Библиотеке је:

  • 300,00 динара за запослене,
  • 200,00 динара за средњошколце, студенте и незапослена лица;
  • ослобођени обавезе плаћања су предшколци, основношколци, пензионери и добровољни даваоци крви.

Месечна цена чланарине за све кориснике је 100,00 динара.

Библиотека наплаћује  услуге:

  • штампања и обраде електронске грађе (текст), А4 формат, црно-бела штампа – 15,00 по страни,
  • штампања црно-белих фотографија – 20,00 по страни,
  • копирања – 10,00 по страни,
  • скенирања – 15,00 по страни,

       –     израде библиографија – 1000,00 по дану ангажовања.

Цена монографских издања Библиотеке је 1000,00.

Међубиблиотечка позајмица – реализује се по захтеву чланова Јавне библиотеке “Бољевац” – не наплаћује се; трошкови доставе падају на терет потписника захтева.

У случају да корисник (дужник) не врати позајмљену грађу, укида му се чланство у Библиотеци.

Дужник може поново постати члан Библиотеке када врати позајљену грађу и поново изврши уплату чланарине.

У случају да корисник изгуби или уништи позајмљену грађу, исту мора да прибави и поклони Библиотеци.

Библиотека има два читаоничка места са приступом Интернету.

Рад корисника у читаоници и коришћење интернета се не наплаћује.

________________________________________________________________________________________________________________

Правилник о коришћењу интернета

________________________________________________________________________________________________________________

Наша Библиотека послује у нестандардном простору од 88м2 где је немогуће формирати библиотечка одељења. Ипак фонд монографских публикација разврстан је по УДК стандарду кроз обележена подручја:
– фонд публикација за децу,
– фонд публикација за одрасле,
– завичајна збирка,
– референсна збирка.
Библиотека поседује легат Проф. др Зорана Петковића, “Српска књижевност у сто књига”и збирку поклон-књига Милана Пјешчића.
Јавна библиотека “Бољевац” је библиотека отвореног типа – приступ публикацијама је слободан. Чланови Библиотеке могу позајмити до три публикације на три недеље. Публикације рефересне збирке и већина публикација завичајне збирке доступне су корисницима само у Библиотеци.

________________________________________________________________________________________________________________

Фонд публикација за децу садржи бројне сликовнице, школску лектиру, белетристику, стручну литературу за децу.

Корисницима се пружају следеће услуге:
• издавање и препорука књига,
• резервација књига,
• стручна помоћ и консултације.
Библиотека има одличну сарадњу са Предшколском установом “Наша радост”, нарочито са предшколским групама. Такође, негујемо дивну сарадњу са школама.
За наше најмлађе кориснике организујемо:
• радионице за ученике нижих разреда основних школа,
• изложбе радова са радионица,
• пријем ђака првака у свет библиотекарства,
• обележавање Светског дана матерњег језика – 21. фебруар,
• обележавање Светског дана поезије – 21. март.
Учествујемо у програмским активностима дечјих установа и организација.

Фонд публикација за одрасле пружа услуге корисницима старијим од 14 година. Ученицима, студентима, пензионерима, запосленим и незапосленим лицима доступан је фонд од скоро 27 000 публикација, домаће и стране књижевности, стручне литературе из разних области: филозофије, религије, социологије, економије, права, природних наука, медицине, уметности, теорије и историје књижевности, књижевне критике, географије, историје.
Због недостатка простора један део укупног фонда није изложен.

Корисницима се пружају следеће услуге:
• издавање књига и препорука,
• резервација књига,
• међубиблиотечка позајмица књига,
• стручна помоћ и консултације,
• помоћ при коришћењу рачунара у интернет читаоници,
• штампање, умножавање материјала.

Завичајна збирка је грађа која се својим садржајем односи на одређену географску, политичку, културну, историјску и економску средину. Представља књижевну заоставштину која се односи на Бољевац, а припадају јој и остварења локалних аутора. Невелика збирка публикација својеврсна је хроника нашега краја и у том смислу има посебно место у нашој Библиотеци.

Завичајна збирка https://bibliotekaboljevac.org.rs/zavicajna-zbirka/

Референсна збирка Јавне библиотеке “Бољевац” броји више од 500 капиталних наслова без којих није могуће започити нити једно истраживање и студиозан рад.