Кнеза Милоша 4 П.Ф. 13

Бољевац, Србија

030 463390

Контакт телефон

direktor@bibliotekaboljevac.org.rs

info@bibliotekaboljevac.org.rs

Историјат

Јавна библиотеке „Бољевац“ основана је одлуком Скупштине општине Бољевац 03.09.2021. године.
Регистрација установе окончавна је 19.11.2021. године, да би Јавна библиотека “Бољевац” званично почела да ради 10.01.2022. године споразумним преузимањем стручних кадрова од Културно-образовног центра (КОЦ).
До овог момента, библиотечко-информациона делатност у Бољевцу обављала се кроз активности КОЦ-а који је у склопу своје установе формирао библиотеку од око 36.000 наслова и развио стручну службу од 1 дипломираног библиотекара и 1 књижничара.
Библиотечки простор налази се у згради КОЦ-а (величине 88м2) и користиће се до пресељења у за сада недовршен објекат прибављен за формирање библиотеке у Обилићевој улици бр.1б у Бољевцу.
Прва библиотечка установа/Читаоница у Бољевцу отворена је при школи 6. фебруара 1869. године. Већ 1870. године имала je 40 чланова. Била је снабдевена са четрнаест наслова српских новина. Овај број чланова није нимало занемарљив јер је број становника села Бољевца и вароши био укупно 638. Само 54 становника било је писмено.
Читаоница је на кратко престала са радом, да би се поново отворила 1874. године. Тада је имала 9 чланова, 15 књига и три листа: “Будућност“, “Тежак“ и “Школа“. Бољевачка општина је те године помогла Читаоницу са 180 гроша.
Рат са Турцима 1876. године прекинуо је све токове нормалног живота у Бољевцу, па и живот Читаонице.
Читаоница поново почиње да ради при школи тек 1881. године. Чланови Читаонице су свештеници, учитељи, трговци, занатлије. Читаоницу су водили учитељи Михајло Ступаревић и Неша Магдић. Из те године потичу и писана правила о раду читаонице. Месечни улог за чланове био је један динар. Остало је запамћено да је Управа Читаонице приређивала забаве за своје кориснике и тако привлачила нове чланове.
Током Првог светског рата школа је претворена у војни магацин и коњушницу непријатељске војске, па је 1918. године и запаљена. Спашено је само неколико књига. По изградњи бољевачке школе 1923. године, обновљен је књижни фонд. Наредних година Читаоницу у Бољевцу помагало је Министарство просвете, Удружење Тимочана и Крајинаца и многи добротвори. Била су ту дела наших и страних писаца, књиге из области пољопривреде, задругарства и здравствене заштите.
Током Другог светског рата окупаторске власти су извршиле ревизију књига по свим читаоницама у Србији, па и код нас. Избачене су све “непожељне“ књиге. После ослобођења, за Читаоницу је издвојено 10.000 динара. Читаоница ће се издвојити од школе и оформиће се при Дому културе Бољевац.
Читаоницу, од свог настанка до данас, прати судбина “подстанара” пошто никада није имала свој простор. Од 1975. године књижни фонд је смештен у простор данашњег Културно-образовног центра када се и озбиљније приступа библиотечкој делатности.
Општина Бољевац је у једном тренутку оформила “Библиотеку у Бољевцу” као самосталну установу, међутим како организационо и просторно није одговарала тадашњим стандардима, библиотечко-информациона делатност је била поверена Културно-образовном центру.

НАША ВИЗИЈА

Библиотека је информациони центар локалне заједнице, референсна, завичајна збирка којој се придружује фонд разноврсне лектире и литературе.

Библиотека је место за истраживачки рад, целоживотно учење, креативно испољавање. Отворена је за различита искустав, информације и реализацију разнородних програмских садржаја кроз сусретање људи, размену идеја.

Библиотека делује самостално или у партнерству са другим локалним и регионалним организацијама.

Библиотека имплементира нове технологије у живот свог окружења обезбеђујући одржив развој, трајност, сигурност, економичност и ефикасност.

У раду са корисницима примењује највише библиотечко-информационе стандарде и представља савремени мултимедијални центар Бољевца.

НАША МИСИЈА

Јавна библиотека “Бољевац” је установа грађана Општине Бољевац. сакупља, чува и брине о даљој употреби јединствених записа људске креативности. Омогућава приступ записаном знању, подстиче и подржава проток информација, учествује у педагошком, научно-истраживачком, стручном и уметничком раду својих корисника.

Јавна библиотека “Бољевац” чувар ЈЕ писаног научног и културног наслеђа Бољевца и околине, својеврсне збирке монографских записа Србије и света и припада породици библиотечких установа Републике Србије. Својим збиркама, услугама и библиотечко-информационим знањем, Јавна библиотека “Бољевац” је образовни центар Општине Бољевац која, уз подршку стручних кадрова, учествује у интелектуалном и стручном развоју својих корисника промовишући доживотно образовање као обавезу сваког мислећег човека.

Стратешки циљеви

  1. Повећати задовољство корисника библиотечко-информационим услугама за 100%
  2. У потпуности испунити националне стандарде за обављање библиотечко-информационе делатности (ПРАВИЛНИК о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности „Службени гласник РС“, број 39 од 30. априла 2013)

Пословни циљеви

  1. Повећати видљивост Библиотеке и програмских активности
  2. Повећати број пословних и стратешких партнера
  3. Развити издавачку делатност
  4. Повећати сопствене приходе увођењем нових услуга за кориснике