Кнеза Милоша 4 П.Ф. 13

Бољевац, Србија

030 463390

Контакт телефон

direktor@bibliotekaboljevac.org.rs

info@bibliotekaboljevac.org.rs

Станислав Кракој је један од најзначајнијих стваралаца модерног прозног израза двадесетих година 20. века. Своје књижевне радове објављивао је у периоду од1919. до 1931. године. Његов први прозни текст „Смрт капетана Ранђића“ (сегмент романа „Кроз буру“) објављен је у часопису „Мисао“. Са књижевним величинама, попут Црњанског, Андрића, Растка Петровића, Драгише Васиће, окупљених првенствено око часописа „Зенит“, радикализује однос према тематици, садржини, форми стварајући дела експресионистичког облика и стила. Мемоарским романом „Живот човека на Балкану“ слика, као филмском камером, догађаје и људе чије је животе обележио период страдања у Првом светском рату, уводећи нас у ову велику тему сећањима из детињства и младости, везаним опет за историјски значајне личности. Док „сликом“ разоткривамо прво Србију Александра Обреновића, потом Србију династије Карађорђевић и три животне фазе приповедача, убедљиво, иако су обрађени на нивоу епизода, причом доминирају два јунака: капетан Драгутин Димитријевић Апис и др Александар Краков, отац славног књижевника чији је аманет садржан у реченици: „Не заборави да је част једног човека нешто што стоји изнад живота“. Богату биографију Станислава Кракова употпуњују новинарски, путописни, књижевнокритички и филмски документовани радови. Истражите литерарне домете Станислава Кракова.